Nawigacja

Nawigacja

Zarządzenia Dyrektora Szkoły

Zarządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego 2012/2013

 Zarządzenie nr 3 / 2012

 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Bolesławieckiej

z dnia 21 września  2012 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

 

      Działając na podstawie rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 5 października 2010 r.(Dz.U.186 poz.1245)w sprawie organizacji roku szkolnego

 zarządzam co następuje:

§1.

Dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2012 / 2013 są :

4 kwietnia 2013 roku

2 listopada 2012 roku

2 maja 2013 roku

31 maja 2013 roku

§2.

 Dni ustalone zostały na radzie pedagogicznej dnia 21 września 2011  roku w porozumieniu z Radą Rodziców.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Bolesławieckiej
    Dąbrowa Bolesławiecka 43
    59-700 Bolesławiec
  • 75 736 99 27

Galeria zdjęć